Chráňte svoju spoločnosť
pred kybernetickými útokmi

Spoznajte naše služby
Kto sme?

V dnešnom online svete sú kybernetické útoky čoraz rozšírenejšie. Práve z tohto dôvodu je kladený dôraz na zvýšenie úrovne bezpečnosti a prijatie dostatočných opatrení na minimalizovanie úspešnosti kybernetických útokov a negatívnych následkov. Cieľom kybernetickej bezpečnosti, ako komplexnej oblasti, je ochrana informačných systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi.

To je poslaním našej spoločnosti CYBE s.r.o. Sme mladá progresívna spoločnosť s inovatívnym riešením rovnakého mena.

Podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a doplnení niektorých zákonov sú spoločnosti povinné vykonať audit kybernetickej bezpečnosti.

Celé znenie zákona

Bezpečnostný
zákon

Audit
  • overí plnenie povinností a posúdi zhodu prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona, ako aj ďalších súvisiacich predpisov
  • overí systémy, ktoré podporujú základné služby siete
  • identifikuje nedostatky
  • navrhne potrebné opatrenia (odstránenie, náprava, prechádzanie)

Riešenia

Stratégia
a riadenie

Systém zabezpečí dokumentáciu a nastaví definíciu bezpečnostných potrieb a požiadaviek na základe aktuálnej legislatívy.

Transformácia

Systém vygeneruje komplexnú dokumentáciu a pomôže spoločnosti transformovať sa na digitalizovanú úroveň riadenia kybernetickej bezpečnosti, čím odbremení manažérov.

Automatizovaná
inteligencia

Systém poskytne prehľad o získaných dátach a automaticky deteguje jednotlivé riziká.

Odpoveď na
kybernetické
incidenty

Vďaka kybernetickým útokom, ktoré má systém v evidencii, dokáže v prípade útoku zabezpečiť dôkazy, zmierniť riziká a podporiť interné a právne vyšetrovanie, ako aj vyšetrovanie v oblasti presadzovania práva.

Komu je
Cybe určený

Máte záujem o audit alebo spoluprácu?

Ozvite sa nám